Ώρες Γραφείου

Δευτέρα – Παρασκευή 18:00 – 21:00

Email

gs.elvenizelos@gmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας

28210 92036

Facebook page

http://facebook.com/g.s.el.venizelos/