“Τα ΣΥΝΚΑ στηρίζουν κάθε προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας και την αξιόλογη προσπάθεια του “Ελ. Βενιζέλου”, θέλοντας να ενθαρρύνουν με αυτόν τον τρόπο τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.”