Τα μαθήματα στο στίβο ξεκινούν την Πέμπτη στις 12 Σεπτεμβρίου.

Οι ηλικίες είναι από 5 εώς 12 ετών.

Οι ώρες είναι 17.30- 18.30 , 18.30-19.30, 19.30-20.30.

Εγγραφές και πληροφορίες:

Εθνικό Στάδιο Χανίων, στο γραφείο του συλλογου καθημερινά 18.30 – 21.00.