Διοργανωτής


Με την εγκριση του


Συνδιοργανωτές


Με την στήριξη


Χρυσός Χορηγός


Αργυροί χορηγοί


Χάλκινοι χορηγοί


Επισημοι χορηγοί συλλόγου


Επίσημος χορηγός φιλοξενείας


Χορηγοί φιλοξενείας

Επίσημος χορηγός εσωτερικών μετακινήσεων


Χορηγοί επικοινωνίας


Υποστηρικτές

YpostSaveSave