“Τα ΣΥΝΚΑ στηρίζουν κάθε προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας και την αξιόλογη προσπάθεια του “Ελ. Βενιζέλου”, θέλοντας να ενθαρρύνουν με αυτόν τον τρόπο τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.