“Η εταιρεία ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ – Νερό Σαμαριά δε θα μπορούσε να απέχει από ένα τόσο ιστορικό σύλλογο των Χανίων που έχει τέτοιες διακρίσεις και τέτοιους ανθρώπους που τον διοικούνε.”